Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza pedagogów szkolnych na spotkanie grupy wsparcia w dniu  23.02.2017r. (czwartek) o godz. 11.30

Miejsce spotkania: Bursa Szkolna – ul. Tomczeka 34 – wejście od ul. Paderewskiego 

Temat spotkania: Wypracowanie szkolnych procedur postepowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka w rodzinie. 

Gościem specjalnym grupy wsparcia będzie Pan Łukasz Handke – Przewodniczący Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.