Z A P R O S Z E N I E

NA  SZKOLENIE DLA  NAUCZYCIELI

 „Uczeń klas I – III w świecie matematyki”

 

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cel szkolenia: Wspieranie nauczycieli w poszukiwaniu metod nauczania pobudzających aktywność matematyczną uczniów 

Forma szkolenia: warsztaty 

Data: 14.03.2017r. od godz. 12:00 do 14:00 

Miejsce: Czytelnia w Bibliotece ul. Królowej Jadwigi 3 (SP nr 4) 

Zapisy w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej telefonicznie – nr tel. 62 736 51 39 lub osobiście w sekretariacie do 8.03.2017r. 

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku rezygnacji prosimy o  powiadomienie.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza pedagogów szkolnych na spotkanie grupy wsparcia w dniu  23.02.2017r. (czwartek) o godz. 11.30

Miejsce spotkania: Bursa Szkolna – ul. Tomczeka 34 – wejście od ul. Paderewskiego 

Temat spotkania: Wypracowanie szkolnych procedur postepowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka w rodzinie. 

Gościem specjalnym grupy wsparcia będzie Pan Łukasz Handke – Przewodniczący Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do odwiedzania profilu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenia Wspierającego Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” w Ostrowie Wielkopolskim na portalu społecznościowym facebook:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową PPP w Ostrowie Wlkp

Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowało w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych, tzn. od 30 stycznia do 3 lutego 2017r. półkolonie dla 20-osobowej grupy dzieci z klas I-VI, pod hasłem „FERIE – aktywnie, zdrowo i pomysłowo”

Półkolonie mogły być zorganizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach zadania publicznego „Organizowanie w okresie ferii zimowych 2017 wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego połączonego z działalnością edukacyjną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Przy okazji dziękujemy wszystkim za współpracę podczas realizacji projektu: Zarządowi i członkom Stowarzyszenia, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, Rejonowemu Zarządowi PCK w Ostrowie Wielkopolskim, policjantom z Komendy Powiatowej Policji z Ostrowa Wielkopolskiego, KS STAL Ostrów Wielkopolski oraz niezawodnej młodzieży – wolontariuszom z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

A oto nasza fotorelacja z przebiegu półkolonii :)

Szanowni Państwo!

Został opublikowany harmonogram dyżurów pracowników Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Informacje