OFERTA BEZPŁATNEJ POMOCY DLA UCZNIÓW,  RODZICÓW, NAUCZYCIELI
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół:

 • „Wejście na rynek pracy” (B. Baraniak– 3 godz.)
 • warsztat „Asertywna odmowa” – 3 godz. lekcyjne (I. Antczak)

Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni

 • konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)
 • terapia rodzin (I. Ambroży)
 • porady dla rodziców dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci

Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i szkół

 • sieci wsparcia i współpracy
 • konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb
 • konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)
 • szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.
  • uczniów z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska / J. Kozłowska) 
  • etykietowania (I. Antczak)
  • intepretowania opinii i orzeczeń (pracownicy pedagogiczni)
  • młodzieży z autyzmem i z zespołem Aspergera – włączenie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się (V. Miszkin, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)