Z A P R O S Z E N I E

NA  SZKOLENIE DLA  NAUCZYCIELI

 „Uczeń klas I – III w świecie matematyki”

 

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cel szkolenia: Wspieranie nauczycieli w poszukiwaniu metod nauczania pobudzających aktywność matematyczną uczniów 

Forma szkolenia: warsztaty 

Data: 14.03.2017r. od godz. 12:00 do 14:00 

Miejsce: Czytelnia w Bibliotece ul. Królowej Jadwigi 3 (SP nr 4) 

Zapisy w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej telefonicznie – nr tel. 62 736 51 39 lub osobiście w sekretariacie do 8.03.2017r. 

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku rezygnacji prosimy o  powiadomienie.