Sieci wsparcia i współpracy dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

  • Sieć wsparcia i współpracy dla pedagogów i psychologów (M. Bochniak, B. Mrula)
  • Sieć wsparcia i współpracy dla nauczycieli dotycząca trudności wychowawczych i funkcjonowania społecznego (I. Antczak, M. Koper)
  • Sieć wsparcia i współpracy dla nauczycieli i rodziców dotycząca mutyzmu wybiórczego (D. Nowak, M. Rowińska – Pietrakowska)
  • Sieć wsparcia i współpracy dla nauczycieli dotycząca dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera (I. Ambroży, I. Kaźmierczak)
  • Sieć wsparcia i współpracy dla nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (B. Baraniak, R. Skrzypczak – Piotrowska)