Szanowni Dyrektorzy przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi z terenu Powiatu Ostrowskiego 

        Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuowane przesiewowe badania mowy, słuchu oraz funkcji słuchowych dzieci 6/7-letnich, które w roku szkolnym 2019/2020 będą objęte obowiązkiem szkolnym. Badania są bezpłatne i będą przeprowadzane na terenie przedszkola/szkoły. Placówka udostępnia na czas badań dwa pomieszczenia, w tym jedno pomieszczenie maksymalnie odizolowane od hałasu.

        Badania organizują i przeprowadzają pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

Beata Mrula i Katarzyna Wardeńska. Na przeprowadzenie badań rodzice dziecka muszą wyrazić  pisemną zgodę (do pobrania w Bip) oraz zapoznać się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim (dostępna w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

        Zainteresowane przedszkola/szkoły mogą składać zapotrzebowanie na zgłoszeniu (do pobrania w BIP). Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Poradni lub drogą elektroniczną. Termin badań będzie ustalany telefonicznie.