Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna włączyła się do akcji "KLASA Z EMAPTIĄ" organizowanej przez Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego". W piątek 13 grudnia pracownicy poradni razem z wychowawcami przeprowadzili zajęcia w klasie pierwszej i trzeciej Szkoły Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dwa główne zadania realizowane w czasie zajęć dotyczyły lęku i potrzeby wzajemnego wspierania się. Dzieci brały aktywny udział w zajęciach. Rozmawiały na temat doświadczanych przez siebie i innych sytuacji trudnych, lęków, obaw itp. Wspierane przez prowadzących zajęcia stworzyły "receptę" na przezwyciężanie przeżywanych lęków. Zadanie uzmysłowiło dzieciom, że każdy czegoś się boi, że zdarzają się sytuacje, gdy lęk nas obezwładnia i potrzebna jest pomoc w przezwyciężaniu go. Pomóc mogą rodzice, nauczyciele, pan pedagog, kolega i koleżanka z klasy.

W kolejnym ćwiczeniu uczniowie przekazywali sobie nawzajem miłe informacje. Zadania pokazały dzieciom jak ważne jest to, by kierować do innych pozytywne komunikaty. Pozytywne komunikaty motywują do bycia jeszcze lepszym, natomiast dokuczanie, przezywanie zadaje rany. Możemy i powinniśmy jako zespół klasowy nawzajem się wspierać.

Z pewnością uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Szkoły Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim zasługują na przyznanie tytułu ,, Klasa z empatią”. Dzieci potrafią odczytywać swoje i cudze emocje, wiedzą do koga się zwrócić o pomoc gdy obezwładnia je lęk, potrafią także wspierać się wzajemnie i motywować do bycia jeszcze lepszymi.
Wychowawcom i dzieciom dziękujemy za wspólną pracę.

Marta Rowińska-Pietrakowska pedagog-terapeuta. logopeda

Danuta Nowak psycholog

Zaproszenie  na warsztaty dla rodziców 

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

 

Warsztaty podzielone są na siedem sesji i odbywają się raz w tygodniu. 

Celem warsztatów jest poznanie metod, które mają pomóc stworzyć lepszą relację pomiędzy rodzicami a dziećmi.

W trakcie warsztatów rodzice zostają  wyposażeni

w narzędzia oraz pomysły do pełnej wyzwań pracy, jaką jest wychowanie dziecka.

Najbliższy termin warsztatów:

16.10.2019 r. - 27.11.2019 r.

Kolejna edycja planowana jest w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się na warsztaty w formie elektronicznej

lub osobiście w sekretariacie poradni.

Druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie poradni www.poradnia-ostrow.pl

W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała i przeprowadziła drugą edycję bezpłatnych, przesiewowych badań mowy, słuchu i funkcji słuchowych dzieci, które od pierwszego września 2019 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Oferta poradni spotkała się z wielkim zainteresowaniem przedszkoli. Do badań zgłosiło się 36 placówek miejskich i wiejskich z terenu powiatu ostrowskiego. Badania przeprowadzano na terenie placówek za zgodą rodziców od października do czerwca i objęto łącznie 644 dzieci.

Zasadniczym celem przesiewowych badań było wykrycie zaburzeń słuchu, mowy i funkcji słuchowych, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i utrudniać nabywanie przez nie umiejętności szkolnych.

Dobrze rozwijający się słuch jest podstawowym warunkiem sprawnego przyswajania mowy, prawidłowego odbierania bodźców akustycznych i odtwarzania ich. Jednak w procesie rozwoju mowy nie tyko ważna jest ostrość słuchu i prawidłowa percepcja słuchowa, ale także zdolność różnicowania dźwięków, ich analizy i syntezy w korze mózgowe, czyli tzw. słuch fonematyczny. Poziom rozwoju mowy oraz funkcji słuchowych bezpośrednio wpływa na powodzenie w nauce szkolnej i może być przyczyną trudności w efektywnym komunikowaniu się, ale także w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Dlatego dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i funkcji słuchowych powinny być poddane odpowiednim oddziaływaniom terapeutycznym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w szkole, w placówce. Natomiast wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji słyszenia.

Badania nasze pokazały, że tylko niewielki procent badanych dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki szkolnej ma zakończony rozwój mowy. Zdecydowana ilość tych dzieci jest objęta terapią logopedyczną w różnych placówkach i prawdopodobnie część z nich od września będzie wymagać dalszych ćwiczeń. Natomiast u ok.8 % przebadanych dzieci zdiagnozowano słyszenie poniżej normy, które nie zawsze musi oznaczać nieprawidłowy słuch. Po konsultacji laryngologicznej często okazuje się, że przyczyną niedosłuchu są korki woskowiny w uszach wynikające np. ze złej higieny uszu. Ponadto wykryto dzieci, które mają nieznaczne obniżenia w zakresie wysokich i niskich dźwięków - te dzieci powinny w klasie szkolnej zajmować odpowiednie miejsce, aby poziom ich funkcjonowania był optymalny.

Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych każdy rodzic otrzymał pisemną informację z wynikami badań i ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Warto wiedzieć, że w każdym wieku może dochodzić do osłabienia bądź utraty słuchu, dlatego nie należy tracić czujności i w każdym przypadku występujących trudności szkolnych warto jest wykonać badanie słuchu, aby wykluczyć nieprawidłowości w słyszeniu, nawet nieznaczny ubytek słuchu.

Badania przesiewowe przeprowadzili wykwalifikowani pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

mgr Beata Mrula - pedagog terapeuta

mgr Katarzyna Wardeńska - pedagog logopeda.

Szanowni Dyrektorzy przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi z terenu Powiatu Ostrowskiego 

 

         Z uwagi na duże zainteresowanie w minionych latach organizowanymi przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przesiewowymi badaniami mowy, słuchu oraz funkcji słuchowych dzieci sześcioletnich, informujemy, że badania będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym.

         Badaniami przesiewowymi będą objęte dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 będą objęte obowiązkiem szkolnym. Badania są bezpłatne i będą przeprowadzane na terenie przedszkola/szkoły.

         Badania organizują i przeprowadzają pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

Beata Mrula i Katarzyna Wardeńska. Na przeprowadzenie badań rodzice dziecka muszą wyrazić  pisemną zgodę (do pobrania ze strony BIP-u) oraz zapoznać się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim (dostępna w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

         Zainteresowane przedszkola/szkoły mogą składać zapotrzebowanie na zgłoszeniu (do pobrania ze strony BIP-u). Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Poradni lub drogą elektroniczną. Termin badań będzie ustalany telefonicznie.

Zapraszamy

przede wszystkim nauczycieli szkół i przedszkoli pracujących z dziećmi z wadą słuchu, ale również tych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat tej niepełnosprawności

na konferencję

„Funkcjonowanie dzieci z wadą słuchu w środowisku szkolnym i przedszkolnym”

która odbędzie się 19.03.2019r., w godz. 10:00 – 13:00, w Klubie Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim

Celem konferencji jest ukazanie różnych form komunikacji dzieci słabo słyszących i niesłyszących, sposobów ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i przedszkolnym. Pragniemy także przedstawić historię dwójki niesłyszących nauczycieli, ich drogę jaką przebyli, aby móc samemu nauczać dzieci z tą samą niepełnosprawnością, z którą żyją od urodzenia.

W miesiącu marcu jest obchodzony Światowy Dzień Słuchu, dlatego też chcemy zapoznać Państwa z najnowszymi danymi dotyczącymi problematyki związanej ze słuchem w oparciu o dane WHO.

Podczas konferencji będzie możliwość poznania specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o dokonywanie zapisu pod numerem telefonu 62 7365139 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 01.03.2019r.