Światowy Dzień Słuchu

3 marca 2020

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że wzrasta liczba osób z ubytkiem słuchu. W związku z powyższym ustanowiła święto, podczas którego chce podnosić świadomość na temat zaburzeń słuchu, sposobów zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promować opiekę nad uszami i słuchem na całym świecie.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Nie pozwól aby ubytek słuchu Cię ograniczał”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim

zaprasza chętnych rodziców na cykl warsztatów zatytułowanych

APTECZKA WSPÓŁCZESNEGO RODZICA

Celem głównym warsztatów APTECZKA WSPÓŁCZESNEGO RODZICA jest rozwijanie umiejętności prowadzących do budowania silnych więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania u rodziców postawy przewodników życiowych dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie rodziców w umiejętności pozwalające na wspomaganie dzieci w radzeniu sobie z występującymi współcześnie trudnościami.

Tematyka spotkań będzie dotyczyć roli rodziców w wychowaniu, komunikacji i wartości w rodzinie, a także radzenia sobie z trudnościami, które współcześnie występują u dzieci i młodzieży między innymi w obszarze relacji rówieśniczych, korzystania z nowoczesnych technologii czy zdrowia psychicznego.

Warsztaty odbywać się będę w terminie od 4 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

w każdą ŚRODĘ w godzinach od 16.00 do 19.00 (6 SPOTKAŃ)

w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolski, przy ul. Królowej Jadwigi 3.

Prowadzący: Iwona Ambroży (psycholog), Beata Mrula (pedagog)

Zapisy przyjmowane są wyłącznie na cały cykl sześciu spotkań. Ilość miejsce ograniczona ze względu na charakter warsztatowy spotkań (przyjmujemy 12 osób).

Zgłoszenia na warsztaty prosimy wysłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakwalifikowaniu się każdy uczestnik warsztatów otrzyma informację zwrotną.

ZAPRASZAMY!

Zaproszenie  na warsztaty dla rodziców 

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

 

Warsztaty podzielone są na siedem sesji i odbywają się raz w tygodniu. 

Celem warsztatów jest poznanie metod, które mają pomóc stworzyć lepszą relację pomiędzy rodzicami a dziećmi.

W trakcie warsztatów rodzice zostają  wyposażeni

w narzędzia oraz pomysły do pełnej wyzwań pracy, jaką jest wychowanie dziecka.

Najbliższy termin warsztatów:

16.10.2019 r. - 27.11.2019 r.

Kolejna edycja planowana jest w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się na warsztaty w formie elektronicznej

lub osobiście w sekretariacie poradni.

Druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie poradni www.poradnia-ostrow.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna włączyła się do akcji "KLASA Z EMAPTIĄ" organizowanej przez Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego". W piątek 13 grudnia pracownicy poradni razem z wychowawcami przeprowadzili zajęcia w klasie pierwszej i trzeciej Szkoły Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dwa główne zadania realizowane w czasie zajęć dotyczyły lęku i potrzeby wzajemnego wspierania się. Dzieci brały aktywny udział w zajęciach. Rozmawiały na temat doświadczanych przez siebie i innych sytuacji trudnych, lęków, obaw itp. Wspierane przez prowadzących zajęcia stworzyły "receptę" na przezwyciężanie przeżywanych lęków. Zadanie uzmysłowiło dzieciom, że każdy czegoś się boi, że zdarzają się sytuacje, gdy lęk nas obezwładnia i potrzebna jest pomoc w przezwyciężaniu go. Pomóc mogą rodzice, nauczyciele, pan pedagog, kolega i koleżanka z klasy.

W kolejnym ćwiczeniu uczniowie przekazywali sobie nawzajem miłe informacje. Zadania pokazały dzieciom jak ważne jest to, by kierować do innych pozytywne komunikaty. Pozytywne komunikaty motywują do bycia jeszcze lepszym, natomiast dokuczanie, przezywanie zadaje rany. Możemy i powinniśmy jako zespół klasowy nawzajem się wspierać.

Z pewnością uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Szkoły Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim zasługują na przyznanie tytułu ,, Klasa z empatią”. Dzieci potrafią odczytywać swoje i cudze emocje, wiedzą do koga się zwrócić o pomoc gdy obezwładnia je lęk, potrafią także wspierać się wzajemnie i motywować do bycia jeszcze lepszymi.
Wychowawcom i dzieciom dziękujemy za wspólną pracę.

Marta Rowińska-Pietrakowska pedagog-terapeuta. logopeda

Danuta Nowak psycholog

Szanowni Dyrektorzy przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi z terenu Powiatu Ostrowskiego 

 

         Z uwagi na duże zainteresowanie w minionych latach organizowanymi przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przesiewowymi badaniami mowy, słuchu oraz funkcji słuchowych dzieci sześcioletnich, informujemy, że badania będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym.

         Badaniami przesiewowymi będą objęte dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 będą objęte obowiązkiem szkolnym. Badania są bezpłatne i będą przeprowadzane na terenie przedszkola/szkoły.

         Badania organizują i przeprowadzają pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

Beata Mrula i Katarzyna Wardeńska. Na przeprowadzenie badań rodzice dziecka muszą wyrazić  pisemną zgodę (do pobrania ze strony BIP-u) oraz zapoznać się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim (dostępna w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

         Zainteresowane przedszkola/szkoły mogą składać zapotrzebowanie na zgłoszeniu (do pobrania ze strony BIP-u). Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Poradni lub drogą elektroniczną. Termin badań będzie ustalany telefonicznie.