Szanowni Państwo!

Informujemy, że została zamieszczona uaktualniona oferta zajęć terapeutycznych oraz warsztatów, szkoleń i prelekcji proponowanych przez naszą Poradnię na rok szkolny 2016/2017.

Jednocześnie informujemy, że Placówki swoje zapotrzebowanie na szkolenia składają na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie Poradni (obowiązuje od 1.10.2016r.)

W dniu 18 maja 2016r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim nt. „Trudności w uczeniu się matematyki – problem, diagnoza i formy pomocy”. Konferencja była adresowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki uczących w klasach IV-VI z całego powiatu ostrowskiego. W szkoleniu uczestniczyło 46 nauczycieli. Konferencja została pozytywnie oceniona, co wykazała analiza ankiet.

Kontynuacją konferencji będą warsztaty „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki”. Propozycja warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia. Warsztaty będą realizowane w przyszłym roku szkolnym.

PREZENTACJA

W dniu 8 kwietnia 2016r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z pedagogami szkolnymi z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach działającej od czterech lat grupy wsparcia.

Spotkania odbywają się cyklicznie w ciągu roku szkolnego i organizowane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki gościnności Dyrekcji szkoły ostatnie spotkanie odbyło się wyjątkowo w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, w nowo otwartej sali terapii „Czytelnia Chatka Puchatka”. Doskonałe warunki zapewnione w tej sali sprzyjały realizacji tematu „Relaksacja w pracy psychoedukacyjnej”.

Jak wykazała analiza ankiety ewaluacyjnej, spotkania z pedagogami szkolnymi w ramach grupy wsparcia będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym, na które zapraszamy już dziś. Termin podany będzie w późniejszym czasie.

Spotkania grupy wsparcia koordynują pracownicy poradni: Izabela Kaźmierczak i Beata Mrula.

Po raz czwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowano Dzień Drzwi Otwartych, w którym Pracownicy Poradni oraz zaproszeni Specjaliści służyli pomocą i wsparciem przede wszystkim Rodzicom i Dzieciom.

W sobotę, 9 kwietnia 2016 r. ponad 80 osób odpowiedziało na nasze zaproszenie i skorzystało z bogatej oferty przygotowanej specjalnie na ten dzień. Popularnością cieszyły się bezpłatne konsultacje, w czasie których pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności odpowiadali na pytania czy wątpliwości rodziców, dotyczące rozwoju ich dzieci. Chętni mogli wykonać przesiewowe badanie słuchu, zapoznać się z wystawą pomocy i gier edukacyjnych, a także uczestniczyć w warsztatach i prelekcjach, stanowiących 6 odrębnych paneli problemowych. Pracownicy Poradni przybliżali tematykę Terapii Ręki, gotowości szkolnej, trudności w czytaniu i pisaniu, symptomów dysleksji rozwojowej oraz kreatywnej relaksacji. Pani Maria Grzeszczyk, z Centrum Identyfikacji Genetycznej CIGEN zaprezentowała ciekawy wykład na temat nieprawidłowości w rozwoju dziecka, wad genetycznych oraz ich możliwości diagnostycznych. Przez cały czas trwania Drzwi Otwartych swoją obecnością i konsultacjami służył fizjoterapeuta, pan Piotr Iberhan z Centrum Medycyny Manualnej i Sportu. Niespodzianką dla naszych najmłodszych gości były wręczane im kolorowanki, naklejki i balony.

Z wieloma Rodzicami i Dziećmi spotkamy się na terenie Poradni ponownie, żeby wspólnie podejmować działania na rzecz ich rozwoju. Wszystkich zainteresowanych i chętnych, którym być może nie udało się u nas pojawić 9 kwietnia, ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK od poniedziałku do piątku.