Przed nami czwarta edycja Drzwi Otwartych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, które odbędą się 09.04.2016r. przy ulicy Królowej Jadwigi 1.

W godzinach od 9 do 14 będą odbywać się bezpłatne konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, porady zawodowe i przesiewowe badania słuchu.

W tym roku nowością będą bezpłatne porady fizjoterapeutów dla dzieci borykających się z problemami narządów  ruchu/strefą emocjonalną albo po prostu można przeprowadzić konsultacje profilaktyczną.

Zapraszamy również na wystawę pomocy edukacyjnych oraz na prelekcje i warsztaty.

Rodzice będą mogli skorzystać z prelekcji o symptomach dysleksji i jak przezwyciężać te trudności u swoich pociech, rodzice dzieci 5-6 letnich mogą posłuchać o tym co jest ważne przed pójściem do szkoły i co można zrobić aby ten start ułatwić,  z jakich pomocy korzystać.  Pani Maria Grzeszczyk z Centrum Identyfikacji Genetycznej (CIGEN) będzie mówiła o wadach genetycznych i co może świadczyć o nieprawidłowym rozwoju dziecka. Równie atrakcyjnie zapowiadają się warsztaty z terapii ręki, gdzie będzie można zobaczyć ćwiczenia manualne i grafomotoryczne, kreatywnie zrelaksować mogą się rodzice na warsztacie „Kolorowanki nie tylko dla dzieci”, natomiast uczniowie kl. I i II mający trudności w czytaniu i pisaniu mogą dowiedzieć się jak przezwyciężać te problemy.

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do odwiedzania profilu Stowarzyszenia Wspierającego Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” w Ostrowie Wielkopolskim na portalu społecznościowym facebook:

 

 Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową PPP w Ostrowie Wlkp -> facebook.com

Pierwszy weekend września dla większości pracowników Poradni oraz części byłych, bo już emerytowanych pracowników był przedłużeniem wakacyjnych przygód i atmosfery. Ponad dwudziestoosobowa grupa w dniach od 4 do 6 września przebywała na ziemi świętokrzyskiej, bogatej w piękną przyrodę, historię i architekturę.  

Po zakwaterowaniu w hotelu czekała na nas kolacja z muzyką. Spędziliśmy razem czas na twórczych rozmowach, wymianie doświadczeń, integracji zespołu, nie zabrakło też wspólnego tańca i śpiewu. Kolejnego dnia ruszyliśmy zwiedzać świętokrzyskie perełki: Opatów – Kościół św. Marcina, Ujazd – Zamek Krzyżtopór oraz Sandomierz – Rynek, Bazylikę Katedralną NMP, Dom Długosza, Wąwóz Królowej Jadwigi, Bramę Opatowską i Kościół św. Jakuba. Ostatniego dnia również odwiedziliśmy zachwycające miejsca, choćby takie jak Opactwo i Sanktuarium w Świętym Krzyżu oraz Zamek w Chęcinach i Jaskinię Raj. Trzy niezwykłe dni były dla nas okazją do lepszego poznania się, spędzenia wspólnie czasu i inspiracją do podejmowania wyzwań w nowym roku szkolnym 2015/2016.

W Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Informacje, poddział „Druki, zaświadczenia, wnioski” umieściliśmy Nowe Zaświadczenie lekarskie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodzie, wypełnianie przez lekarza oraz lekarza Medycyny pracy. Zaświadczenie jest koniecznym załącznikiem do Wniosku o wydanie indywidualnego nauczania.

Za nami już trzecia edycja drzwi otwartych poradni, które odbyły się w sobotę 11 kwietnia 2015 r. Bardzo nas cieszy, że tak wielu rodziców i ich pociech skorzystało z naszych porad. Mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Do dyspozycji w celu udzielania porad, konsultacji byli psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.

Z porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych skorzystało ponad 60 osób. Wykonano kilka przesiewowych badań słuchu za pomocą Platformy Badań  Zmysłów. Chętnym prezentowano metodę terapii EEG – Biofeedback.  Młodzieży i rodzicom udzielano porad zawodowych, związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu. Badano rozwój mowy oraz  udzielano porad psychologicznych w zakresie różnych problemów, m.in. trudności emocjonalnych, adaptacyjnych, wychowawczych.

Zainteresowaniem cieszyły się także panele problemowe, przygotowane prezentacje dotyczące następujących zagadnień:

- „Czy moje dziecko ma dysleksję? Informacje i wskazówki dla rodziców dzieci z symptomami dysleksji”

- „Wpływ żywienia na rozwój dziecka. Psychoedukacja”

- „Rozwój małego dziecka od 0 do 6 lat- jak i gdzie szukać pomocy”

-„Skuteczne metody uczenia się” – dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- „ Rozwój dziecka 2-3 letniego w domu i w przedszkolu”

- Wystawa pomocy do ćwiczeń i zabaw – warsztaty „ Jak przygotować dziecko do pierwszej klasy” – dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich.

Coraz więcej rodziców ma świadomość tego, gdzie i do kogo mogą zwrócić się po pomoc, radę, aby rozwój ich dziecka przebiegał jak najlepiej, jak również co może sprzyjać, a co może oddziaływać niekorzystnie na rozwój. 

Niektórzy mieli zatem okazję dowiedzieć się, że pewne nawyki żywieniowe trzeba wprowadzić albo zmienić, bo ma to wpływ na rozwój ich dzieci. Inni dzięki panelowi dla rodziców dzieci 5-6 letnich uzyskali informacje nt. tego co w rozwoju dziecka jest ważne, aby gotowość szkolna była jak najlepsza. Mogli też zapoznać się z wieloma pomocami do stymulowania funkcji percepcyjno-motorycznych. Część osób przekonała się, że dla ich dziecka potrzebna jest terapia logopedyczna, pomoc psychologiczna, zmiana w sposobie wychowywania bądź też zasięgnięcie konsultacji lekarskiej.