Szanowni Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół
z terenu Powiatu Ostrowskiego

Cieszymy się, że Oferta Poradni z roku na rok budzi Państwa rosnące zainteresowanie. Jednocześnie zmagamy się z narastającymi trudnościami, żeby w pełni odpowiadać na Państwa zapotrzebowanie. Na podstawie Rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, z późniejszymi zmianami,  do zadań poradni należy przede wszystkim diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aktualnie czas oczekiwania na badanie w naszej Poradni istotnie się wydłużył (nawet do pół roku). Prowadzimy różnorodne terapie (w r. szk. 2017/2018 objęliśmy terapią ponad 550 dzieci/uczniów). Przypominamy, że wspieramy Państwa podczas m.in. cyklicznych spotkań sieci wsparcia i współpracy, cotygodniowych dyżurów na terenie Poradni naszych pracowników pedagogicznych – poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00.

Prosimy Państwa o dokładne przeanalizowanie potrzeb Państwa placówek i naszej oferty. Rekomendujemy zgłaszanie jednej formy wsparcia dla danego przedszkola i szkoły w półroczu, z zachowaniem co najmniej miesięcznego wyprzedzenia. Jednocześnie informujemy, że zapotrzebowania będą realizowane systematycznie. Nie możemy jednak zagwarantować realizacji danych warsztatów, prelekcji dla nauczycieli czy rodziców oraz konsultacji w zgłaszanym przez Państwa półroczu.

Zachęcamy do korzystania z cotygodniowych dyżurów oraz spotkań sieci wsparcia i współpracy. Ponadto przypominamy, że wsparcia merytorycznego udzielają Państwu również placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Z poważaniem,

Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim