W dniu 8 kwietnia 2016r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z pedagogami szkolnymi z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach działającej od czterech lat grupy wsparcia.

Spotkania odbywają się cyklicznie w ciągu roku szkolnego i organizowane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki gościnności Dyrekcji szkoły ostatnie spotkanie odbyło się wyjątkowo w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, w nowo otwartej sali terapii „Czytelnia Chatka Puchatka”. Doskonałe warunki zapewnione w tej sali sprzyjały realizacji tematu „Relaksacja w pracy psychoedukacyjnej”.

Jak wykazała analiza ankiety ewaluacyjnej, spotkania z pedagogami szkolnymi w ramach grupy wsparcia będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym, na które zapraszamy już dziś. Termin podany będzie w późniejszym czasie.

Spotkania grupy wsparcia koordynują pracownicy poradni: Izabela Kaźmierczak i Beata Mrula.