15 lutego gościłyśmy Panie wizytator z Kuratorium Oświaty - delegatura Kalisz oraz Dyrektorki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej delegatury kaliskiej.
Spotkanie miało charakter narady, podczas której omawiałyśmy ważne kwestie dotyczące zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wymieniłyśmy się cennymi doświadczeniami.
Nasi Goście byli zachwyceni warunkami pracy, wyposażeniem oraz architekturą budynku, które stworzył Powiat Ostrowski.

W imieniu dyrekcji oraz wszystkich pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej składamy serdeczne podziękowania Panu Staroście oraz Radnym Powiatu Ostrowskiego za cały trud podjęty przy realizacji projektu powstania nowej poradni w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, możemy uczestniczyć w uroczystości otwarcia nowoczesnej placówki oświatowej.
"Nie bój się swoich marzeń. One mogą się spełnić." – Oprah Winfrey
 

Światowy Dzień Słuchu

3 marca 2020

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że wzrasta liczba osób z ubytkiem słuchu. W związku z powyższym ustanowiła święto, podczas którego chce podnosić świadomość na temat zaburzeń słuchu, sposobów zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promować opiekę nad uszami i słuchem na całym świecie.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Nie pozwól aby ubytek słuchu Cię ograniczał”

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU PANDEMII

Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

  • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.
  • Druki dokumentów znajdują się na stronie www poradni jak również umieszczone są na stoliku w korytarzu przy wejściu do budynku Poradni
  • Wydzielono miejsce dla interesantów (z przygotowanymi drukami dokumentów), którzy chcą osobiście je wypełnić i zostawić w sekretariacie. 
  • SEKRETARIAT DZIAŁA CODZIENNIE W GODZINACH 8.00 – 15.00 Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU I WTORKU 8.00 – 18.00. POD NUMEREM TELEFONU: 62-736-51-39 UDZIELA WSZELKICH INFORMACJI

DZIAŁANIA POMOCOWE:

W związku ze stanem pandemii poza diagnozą, udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywania innych zadań statutowych  prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stały numer telefonu Poradni

627365139

Ponadto informujemy o możliwości kontaktu dla uczniów, rodziców i nauczycieli szukających wsparcia w trudnym obecnie czasie pandemii poprzez e-maile służbowe pracowników Poradni, które zostały umieszczone na stronie www. poradni.

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

  • Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego należy kontaktować się z dyrektorem Poradni:

Poniedziałek 14:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 11:00

Piątek 9:00 – 12:00

pod numerem telefonu: 627365139 lub osobiście na terenie placówki.

  • Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, zespoły orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości dwa razy w miesiącu.

 

Violetta Miszkin

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim

zaprasza chętnych rodziców na cykl warsztatów zatytułowanych

APTECZKA WSPÓŁCZESNEGO RODZICA

Celem głównym warsztatów APTECZKA WSPÓŁCZESNEGO RODZICA jest rozwijanie umiejętności prowadzących do budowania silnych więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania u rodziców postawy przewodników życiowych dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie rodziców w umiejętności pozwalające na wspomaganie dzieci w radzeniu sobie z występującymi współcześnie trudnościami.

Tematyka spotkań będzie dotyczyć roli rodziców w wychowaniu, komunikacji i wartości w rodzinie, a także radzenia sobie z trudnościami, które współcześnie występują u dzieci i młodzieży między innymi w obszarze relacji rówieśniczych, korzystania z nowoczesnych technologii czy zdrowia psychicznego.

Warsztaty odbywać się będę w terminie od 4 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

w każdą ŚRODĘ w godzinach od 16.00 do 19.00 (6 SPOTKAŃ)

w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolski, przy ul. Królowej Jadwigi 3.

Prowadzący: Iwona Ambroży (psycholog), Beata Mrula (pedagog)

Zapisy przyjmowane są wyłącznie na cały cykl sześciu spotkań. Ilość miejsce ograniczona ze względu na charakter warsztatowy spotkań (przyjmujemy 12 osób).

Zgłoszenia na warsztaty prosimy wysłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakwalifikowaniu się każdy uczestnik warsztatów otrzyma informację zwrotną.

ZAPRASZAMY!