Zaproszenie  na warsztaty dla rodziców 

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

 

Warsztaty podzielone są na siedem sesji i odbywają się raz w tygodniu. 

Celem warsztatów jest poznanie metod, które mają pomóc stworzyć lepszą relację pomiędzy rodzicami a dziećmi.

W trakcie warsztatów rodzice zostają  wyposażeni

w narzędzia oraz pomysły do pełnej wyzwań pracy, jaką jest wychowanie dziecka.

Najbliższy termin warsztatów:

16.10.2019 r. - 27.11.2019 r.

Kolejna edycja planowana jest w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się na warsztaty w formie elektronicznej

lub osobiście w sekretariacie poradni.

Druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie poradni www.poradnia-ostrow.pl