Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna włączyła się do akcji "KLASA Z EMAPTIĄ" organizowanej przez Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego". W piątek 13 grudnia pracownicy poradni razem z wychowawcami przeprowadzili zajęcia w klasie pierwszej i trzeciej Szkoły Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dwa główne zadania realizowane w czasie zajęć dotyczyły lęku i potrzeby wzajemnego wspierania się. Dzieci brały aktywny udział w zajęciach. Rozmawiały na temat doświadczanych przez siebie i innych sytuacji trudnych, lęków, obaw itp. Wspierane przez prowadzących zajęcia stworzyły "receptę" na przezwyciężanie przeżywanych lęków. Zadanie uzmysłowiło dzieciom, że każdy czegoś się boi, że zdarzają się sytuacje, gdy lęk nas obezwładnia i potrzebna jest pomoc w przezwyciężaniu go. Pomóc mogą rodzice, nauczyciele, pan pedagog, kolega i koleżanka z klasy.

W kolejnym ćwiczeniu uczniowie przekazywali sobie nawzajem miłe informacje. Zadania pokazały dzieciom jak ważne jest to, by kierować do innych pozytywne komunikaty. Pozytywne komunikaty motywują do bycia jeszcze lepszym, natomiast dokuczanie, przezywanie zadaje rany. Możemy i powinniśmy jako zespół klasowy nawzajem się wspierać.

Z pewnością uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Szkoły Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim zasługują na przyznanie tytułu ,, Klasa z empatią”. Dzieci potrafią odczytywać swoje i cudze emocje, wiedzą do koga się zwrócić o pomoc gdy obezwładnia je lęk, potrafią także wspierać się wzajemnie i motywować do bycia jeszcze lepszymi.
Wychowawcom i dzieciom dziękujemy za wspólną pracę.

Marta Rowińska-Pietrakowska pedagog-terapeuta. logopeda

Danuta Nowak psycholog