Światowy Dzień Słuchu

3 marca 2020

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że wzrasta liczba osób z ubytkiem słuchu. W związku z powyższym ustanowiła święto, podczas którego chce podnosić świadomość na temat zaburzeń słuchu, sposobów zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promować opiekę nad uszami i słuchem na całym świecie.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Nie pozwól aby ubytek słuchu Cię ograniczał”