ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU PANDEMII

Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

  • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.
  • Druki dokumentów znajdują się na stronie www poradni jak również umieszczone są na stoliku w korytarzu przy wejściu do budynku Poradni
  • Wydzielono miejsce dla interesantów (z przygotowanymi drukami dokumentów), którzy chcą osobiście je wypełnić i zostawić w sekretariacie. 
  • SEKRETARIAT DZIAŁA CODZIENNIE W GODZINACH 8.00 – 15.00 Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU I WTORKU 8.00 – 18.00. POD NUMEREM TELEFONU: 62-736-51-39 UDZIELA WSZELKICH INFORMACJI

DZIAŁANIA POMOCOWE:

W związku ze stanem pandemii poza diagnozą, udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywania innych zadań statutowych  prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stały numer telefonu Poradni

627365139

Ponadto informujemy o możliwości kontaktu dla uczniów, rodziców i nauczycieli szukających wsparcia w trudnym obecnie czasie pandemii poprzez e-maile służbowe pracowników Poradni, które zostały umieszczone na stronie www. poradni.

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

  • Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego należy kontaktować się z dyrektorem Poradni:

Poniedziałek 14:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 11:00

Piątek 9:00 – 12:00

pod numerem telefonu: 627365139 lub osobiście na terenie placówki.

  • Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, zespoły orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości dwa razy w miesiącu.

 

Violetta Miszkin

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej