Szanowni Dyrektorzy przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi z terenu Powiatu Ostrowskiego 

 

         Z uwagi na duże zainteresowanie w minionych latach organizowanymi przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przesiewowymi badaniami mowy, słuchu oraz funkcji słuchowych dzieci sześcioletnich, informujemy, że badania będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym.

         Badaniami przesiewowymi będą objęte dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 będą objęte obowiązkiem szkolnym. Badania są bezpłatne i będą przeprowadzane na terenie przedszkola/szkoły.

         Badania organizują i przeprowadzają pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

Beata Mrula i Katarzyna Wardeńska. Na przeprowadzenie badań rodzice dziecka muszą wyrazić  pisemną zgodę (do pobrania ze strony BIP-u) oraz zapoznać się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim (dostępna w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

         Zainteresowane przedszkola/szkoły mogą składać zapotrzebowanie na zgłoszeniu (do pobrania ze strony BIP-u). Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Poradni lub drogą elektroniczną. Termin badań będzie ustalany telefonicznie.