Zaproszenie  na warsztaty dla rodziców 

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

 

Warsztaty podzielone są na siedem sesji i odbywają się raz w tygodniu. 

Celem warsztatów jest poznanie metod, które mają pomóc stworzyć lepszą relację pomiędzy rodzicami a dziećmi.

W trakcie warsztatów rodzice zostają  wyposażeni

w narzędzia oraz pomysły do pełnej wyzwań pracy, jaką jest wychowanie dziecka.

Najbliższy termin warsztatów:

16.10.2019 r. - 27.11.2019 r.

Kolejna edycja planowana jest w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się na warsztaty w formie elektronicznej

lub osobiście w sekretariacie poradni.

Druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie poradni www.poradnia-ostrow.pl

Szanowni Dyrektorzy przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi z terenu Powiatu Ostrowskiego 

 

         Z uwagi na duże zainteresowanie w minionych latach organizowanymi przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przesiewowymi badaniami mowy, słuchu oraz funkcji słuchowych dzieci sześcioletnich, informujemy, że badania będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym.

         Badaniami przesiewowymi będą objęte dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 będą objęte obowiązkiem szkolnym. Badania są bezpłatne i będą przeprowadzane na terenie przedszkola/szkoły.

         Badania organizują i przeprowadzają pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

Beata Mrula i Katarzyna Wardeńska. Na przeprowadzenie badań rodzice dziecka muszą wyrazić  pisemną zgodę (do pobrania ze strony BIP-u) oraz zapoznać się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim (dostępna w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

         Zainteresowane przedszkola/szkoły mogą składać zapotrzebowanie na zgłoszeniu (do pobrania ze strony BIP-u). Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Poradni lub drogą elektroniczną. Termin badań będzie ustalany telefonicznie.

Zapraszamy

przede wszystkim nauczycieli szkół i przedszkoli pracujących z dziećmi z wadą słuchu, ale również tych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat tej niepełnosprawności

na konferencję

„Funkcjonowanie dzieci z wadą słuchu w środowisku szkolnym i przedszkolnym”

która odbędzie się 19.03.2019r., w godz. 10:00 – 13:00, w Klubie Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim

Celem konferencji jest ukazanie różnych form komunikacji dzieci słabo słyszących i niesłyszących, sposobów ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i przedszkolnym. Pragniemy także przedstawić historię dwójki niesłyszących nauczycieli, ich drogę jaką przebyli, aby móc samemu nauczać dzieci z tą samą niepełnosprawnością, z którą żyją od urodzenia.

W miesiącu marcu jest obchodzony Światowy Dzień Słuchu, dlatego też chcemy zapoznać Państwa z najnowszymi danymi dotyczącymi problematyki związanej ze słuchem w oparciu o dane WHO.

Podczas konferencji będzie możliwość poznania specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o dokonywanie zapisu pod numerem telefonu 62 7365139 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 01.03.2019r.

W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała i przeprowadziła drugą edycję bezpłatnych, przesiewowych badań mowy, słuchu i funkcji słuchowych dzieci, które od pierwszego września 2019 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Oferta poradni spotkała się z wielkim zainteresowaniem przedszkoli. Do badań zgłosiło się 36 placówek miejskich i wiejskich z terenu powiatu ostrowskiego. Badania przeprowadzano na terenie placówek za zgodą rodziców od października do czerwca i objęto łącznie 644 dzieci.

Zasadniczym celem przesiewowych badań było wykrycie zaburzeń słuchu, mowy i funkcji słuchowych, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i utrudniać nabywanie przez nie umiejętności szkolnych.

Dobrze rozwijający się słuch jest podstawowym warunkiem sprawnego przyswajania mowy, prawidłowego odbierania bodźców akustycznych i odtwarzania ich. Jednak w procesie rozwoju mowy nie tyko ważna jest ostrość słuchu i prawidłowa percepcja słuchowa, ale także zdolność różnicowania dźwięków, ich analizy i syntezy w korze mózgowe, czyli tzw. słuch fonematyczny. Poziom rozwoju mowy oraz funkcji słuchowych bezpośrednio wpływa na powodzenie w nauce szkolnej i może być przyczyną trudności w efektywnym komunikowaniu się, ale także w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Dlatego dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i funkcji słuchowych powinny być poddane odpowiednim oddziaływaniom terapeutycznym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w szkole, w placówce. Natomiast wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji słyszenia.

Badania nasze pokazały, że tylko niewielki procent badanych dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki szkolnej ma zakończony rozwój mowy. Zdecydowana ilość tych dzieci jest objęta terapią logopedyczną w różnych placówkach i prawdopodobnie część z nich od września będzie wymagać dalszych ćwiczeń. Natomiast u ok.8 % przebadanych dzieci zdiagnozowano słyszenie poniżej normy, które nie zawsze musi oznaczać nieprawidłowy słuch. Po konsultacji laryngologicznej często okazuje się, że przyczyną niedosłuchu są korki woskowiny w uszach wynikające np. ze złej higieny uszu. Ponadto wykryto dzieci, które mają nieznaczne obniżenia w zakresie wysokich i niskich dźwięków - te dzieci powinny w klasie szkolnej zajmować odpowiednie miejsce, aby poziom ich funkcjonowania był optymalny.

Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych każdy rodzic otrzymał pisemną informację z wynikami badań i ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Warto wiedzieć, że w każdym wieku może dochodzić do osłabienia bądź utraty słuchu, dlatego nie należy tracić czujności i w każdym przypadku występujących trudności szkolnych warto jest wykonać badanie słuchu, aby wykluczyć nieprawidłowości w słyszeniu, nawet nieznaczny ubytek słuchu.

Badania przesiewowe przeprowadzili wykwalifikowani pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

mgr Beata Mrula - pedagog terapeuta

mgr Katarzyna Wardeńska - pedagog logopeda.

Współpraca Dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Firmy MEDICE zaowocowała zorganizowaniem w dniu 16 maja 2017 r. konferencji, którą poprowadził dr n.med. Artur Kołakowski, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, współautor dwóch książek na temat ADHD. Tematem spotkania była „Praca z dzieckiem z ADHD od przedszkola do okresu adolescencji”.

Cieszymy się, że zaproszenie na konferencję do Galerii Sztuki Współczesnej N-Klub przyjęło ponad 120-stu nauczycieli, pedagogów i psychologów z powiatu ostrowskiego. W czasie spotkania prelegent w niezwykle barwny i porywający sposób zwrócił uwagę, że wiedza potoczna czym jest ADHD nie jest tożsama z wiedzą naukową. W czasie ponad dwugodzinnego wykładu dr Kołakowski przedstawił proces pomocy od diagnozy po terapię oraz interwencje w środowisku.  Podkreślał, że diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi musi być oparta na obowiązujących kryteriach z klasyfikacji ICD-10 czy DSM-V. Sama diagnoza to dopiero początek drogi, gdyż brak odpowiednich interwencji terapeutycznych i medycznych może prowadzić do kolejnych zaburzeń i powikłań. Ponadto uświadomił uczestnikom, że ADHD jest zaburzeniem przewlekłym, które nie dotyka tylko dziecka, ale i systemów, w którym ono funkcjonuje, czyli przede wszystkim rodziny i szkoły, stąd pomoc musi być nakierowana na wszystkie te systemy.

Mamy nadzieję, że przekazane treści będę inspiracją do rozwijania dalszych kompetencji w pracy z dziećmi z ADHD oraz budowania strategii pomocy między Poradnią, przedszkolami i szkołami oraz rodzicami, do czego w podsumowaniu konferencji zapraszała i zachęcała Pani Violetta Miszkin, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim.