Współpraca Dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Firmy MEDICE zaowocowała zorganizowaniem w dniu 16 maja 2017 r. konferencji, którą poprowadził dr n.med. Artur Kołakowski, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, współautor dwóch książek na temat ADHD. Tematem spotkania była „Praca z dzieckiem z ADHD od przedszkola do okresu adolescencji”.

Cieszymy się, że zaproszenie na konferencję do Galerii Sztuki Współczesnej N-Klub przyjęło ponad 120-stu nauczycieli, pedagogów i psychologów z powiatu ostrowskiego. W czasie spotkania prelegent w niezwykle barwny i porywający sposób zwrócił uwagę, że wiedza potoczna czym jest ADHD nie jest tożsama z wiedzą naukową. W czasie ponad dwugodzinnego wykładu dr Kołakowski przedstawił proces pomocy od diagnozy po terapię oraz interwencje w środowisku.  Podkreślał, że diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi musi być oparta na obowiązujących kryteriach z klasyfikacji ICD-10 czy DSM-V. Sama diagnoza to dopiero początek drogi, gdyż brak odpowiednich interwencji terapeutycznych i medycznych może prowadzić do kolejnych zaburzeń i powikłań. Ponadto uświadomił uczestnikom, że ADHD jest zaburzeniem przewlekłym, które nie dotyka tylko dziecka, ale i systemów, w którym ono funkcjonuje, czyli przede wszystkim rodziny i szkoły, stąd pomoc musi być nakierowana na wszystkie te systemy.

Mamy nadzieję, że przekazane treści będę inspiracją do rozwijania dalszych kompetencji w pracy z dziećmi z ADHD oraz budowania strategii pomocy między Poradnią, przedszkolami i szkołami oraz rodzicami, do czego w podsumowaniu konferencji zapraszała i zachęcała Pani Violetta Miszkin, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim.