Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do odwiedzania profilu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenia Wspierającego Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” w Ostrowie Wielkopolskim na portalu społecznościowym facebook:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową PPP w Ostrowie Wlkp

Szanowni Państwo!

Został opublikowany harmonogram dyżurów pracowników Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Informacje

W dniu 18 maja 2016r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim nt. „Trudności w uczeniu się matematyki – problem, diagnoza i formy pomocy”. Konferencja była adresowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki uczących w klasach IV-VI z całego powiatu ostrowskiego. W szkoleniu uczestniczyło 46 nauczycieli. Konferencja została pozytywnie oceniona, co wykazała analiza ankiet.

Kontynuacją konferencji będą warsztaty „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki”. Propozycja warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia. Warsztaty będą realizowane w przyszłym roku szkolnym.

PREZENTACJA

Szanowni Państwo!

Informujemy, że została zamieszczona uaktualniona oferta zajęć terapeutycznych oraz warsztatów, szkoleń i prelekcji proponowanych przez naszą Poradnię na rok szkolny 2016/2017.

Jednocześnie informujemy, że Placówki swoje zapotrzebowanie na szkolenia składają na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie Poradni (obowiązuje od 1.10.2016r.)