Szanowni Państwo!

Został opublikowany harmonogram dyżurów pracowników Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Informacje

Szanowni Państwo!

Informujemy, że została zamieszczona uaktualniona oferta zajęć terapeutycznych oraz warsztatów, szkoleń i prelekcji proponowanych przez naszą Poradnię na rok szkolny 2016/2017.

Jednocześnie informujemy, że Placówki swoje zapotrzebowanie na szkolenia składają na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie Poradni (obowiązuje od 1.10.2016r.)

W dniu 18 maja 2016r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim nt. „Trudności w uczeniu się matematyki – problem, diagnoza i formy pomocy”. Konferencja była adresowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki uczących w klasach IV-VI z całego powiatu ostrowskiego. W szkoleniu uczestniczyło 46 nauczycieli. Konferencja została pozytywnie oceniona, co wykazała analiza ankiet.

Kontynuacją konferencji będą warsztaty „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki”. Propozycja warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia. Warsztaty będą realizowane w przyszłym roku szkolnym.

PREZENTACJA

W dniu 8 kwietnia 2016r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z pedagogami szkolnymi z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach działającej od czterech lat grupy wsparcia.

Spotkania odbywają się cyklicznie w ciągu roku szkolnego i organizowane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki gościnności Dyrekcji szkoły ostatnie spotkanie odbyło się wyjątkowo w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, w nowo otwartej sali terapii „Czytelnia Chatka Puchatka”. Doskonałe warunki zapewnione w tej sali sprzyjały realizacji tematu „Relaksacja w pracy psychoedukacyjnej”.

Jak wykazała analiza ankiety ewaluacyjnej, spotkania z pedagogami szkolnymi w ramach grupy wsparcia będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym, na które zapraszamy już dziś. Termin podany będzie w późniejszym czasie.

Spotkania grupy wsparcia koordynują pracownicy poradni: Izabela Kaźmierczak i Beata Mrula.