W dniach 14 marca i 15 maja 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna była organizatorem dwóch szkoleń adresowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pt. „Uczeń klas I-III w świecie matematyki”. Szkolenie miało formę warsztatów i wzięło w nich udział łącznie 29 nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego.  

Celem szkolenia było wsparcie nauczycieli w poszukiwaniu metod nauczania pobudzających aktywność matematyczną uczniów.

Warsztaty były kontynuacją zorganizowanej w ubiegłym roku konferencji pt. „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki”.

Warsztaty zorganizowały:

mgr Małgorzata Ciechowska-Kowalczyk i mgr Beata Mrula

     Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z pracownikami zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych w Poradni, który odbędzie się 22 kwietnia 2017r.  w godzinach od 9.00 do 13.00.

     Celem tej akcji jest zapewnienie bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zawodowych. Odwiedzający placówkę rodzice i nauczyciele uzyskają wsparcie w sprawach trudności wychowawczych, edukacyjnych oraz emocjonalnych dzieci. 

W tym dniu będą również przeprowadzone przesiewowe badania słuchu. Ponadto w programie pojawi się szereg bardzo ciekawych warsztatów i zajęć dla dzieci i rodziców. 

 

Piąta odsłona Dnia Drzwi Otwartych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za nami!

W sobotę, 22 kwietnia 2017 r. Dyrekcja, Pracownicy Poradni oraz zaproszeni Goście czekali na zainteresowanych rodziców wraz dziećmi oraz nauczycieli. Nieustaną popularnością cieszyły się bezpłatne konsultacje, w czasie których pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności odpowiadali na pytania czy wątpliwości rodziców, dotyczące rozwoju ich dzieci. Chętni mogli wykonać przesiewowe badanie słuchu, zapoznać się z wystawą książek i pozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży na stoisku bibliotecznym, przygotowanym przez PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Filia w Ostrowie Wlkp.  Pracownicy Poradni przybliżali tematykę kreatywnych zabaw, gotowości szkolnej, trudności w czytaniu i pisaniu, symptomów dysleksji rozwojowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wyjątkowe w tym roku było zaangażowanie rodziców. Gościła u nas pani Elżbieta Szczepaniak, która jako rodzic szerzy wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego oraz mamy z Klubu Rodziców Autyzm HELP w Ostrowie Wielkopolskim pod patronatem Fundacji JiM w Łodzi Niespodzianką dla naszych najmłodszych gości były wręczane im kolorowanki, naklejki i balony.

Wszystkich zainteresowanych i chętnych, którym być może nie udało się u nas pojawić 22 kwietnia, ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK od poniedziałku do piątku.

Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowało w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych, tzn. od 30 stycznia do 3 lutego 2017r. półkolonie dla 20-osobowej grupy dzieci z klas I-VI, pod hasłem „FERIE – aktywnie, zdrowo i pomysłowo”

Półkolonie mogły być zorganizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach zadania publicznego „Organizowanie w okresie ferii zimowych 2017 wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego połączonego z działalnością edukacyjną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Przy okazji dziękujemy wszystkim za współpracę podczas realizacji projektu: Zarządowi i członkom Stowarzyszenia, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, Rejonowemu Zarządowi PCK w Ostrowie Wielkopolskim, policjantom z Komendy Powiatowej Policji z Ostrowa Wielkopolskiego, KS STAL Ostrów Wielkopolski oraz niezawodnej młodzieży – wolontariuszom z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

A oto nasza fotorelacja z przebiegu półkolonii :)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza pedagogów szkolnych na spotkanie grupy wsparcia w dniu  23.02.2017r. (czwartek) o godz. 11.30

Miejsce spotkania: Bursa Szkolna – ul. Tomczeka 34 – wejście od ul. Paderewskiego 

Temat spotkania: Wypracowanie szkolnych procedur postepowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka w rodzinie. 

Gościem specjalnym grupy wsparcia będzie Pan Łukasz Handke – Przewodniczący Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do odwiedzania profilu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenia Wspierającego Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” w Ostrowie Wielkopolskim na portalu społecznościowym facebook:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową PPP w Ostrowie Wlkp