W dniu 18 maja 2016r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim nt. „Trudności w uczeniu się matematyki – problem, diagnoza i formy pomocy”. Konferencja była adresowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki uczących w klasach IV-VI z całego powiatu ostrowskiego. W szkoleniu uczestniczyło 46 nauczycieli. Konferencja została pozytywnie oceniona, co wykazała analiza ankiet.

Kontynuacją konferencji będą warsztaty „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki”. Propozycja warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia. Warsztaty będą realizowane w przyszłym roku szkolnym.

PREZENTACJA