Informacja 
do Dyrektorów szkół i przedszkoli 
miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego

Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadań statutowych udziela wsparcia i pomocy psychologiczno -pedagogicznej dzieciom i uczniom w sytuacjach kryzysowych.

Proszę o przekazanie powyższej informacji rodzicom dzieci/uczniów oraz pełnoletnim uczniom pochodzenia ukraińskiego uczęszczającym do Państwa szkół i przedszkoli.

 

Z poważaniem

Violeta Miszkin