Pragniemy Państwa poinformować, że w tym roku szkolnym Poradnia poszerza swoją ofertę.

Nowością jest DIAGNOZA I TERAPIA  SENSOMOTORYCZNA  przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Jest stosowana w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji.

Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego poprzez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych.

Na diagnozę i terapię można zgłaszać dzieci:

  • z trudnościami w nauce
  • z niewłaściwą koordynacją ciała oraz precyzją ruchów
  • z niewłaściwą postawą ciała
  • niezgrabnością ruchową
  • problemami grafomotorycznymi.

Terapia poprzedzona jest diagnozą sensomotoryczną, na którą należy dziecko zgłosić, składając stosowny wniosek w sekretariacie poradni.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w cyklu 17 spotkań po 45 minut.

Terapię prowadzi mgr Beata Mrula – certyfikowany terapeuta