Październik jest miesiącem poświęconym świadomości nt. mutyzmu wybiórczego. Właśnie w tym miesiącu w dniu 17 października 2017 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” zorganizowały konferencje naukowo-szkoleniową „Małe kroki – wielki cel. Mutyzm wybiórczy”. Konferencja stała się jednym z kroków w budowie kompleksowego systemu pomocy dzieciom z mutyzmem na terenie powiatu ostrowskiego, zwłaszcza, że zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęło ponad 120 osób.

     Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Violetta Miszkin – Dyrektor Poradni oraz Pani Iwona Ambroży – Prezes Stowarzyszenia, witając obecnych gości: Panią Jolantę Maćkowiak – Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Pana Rafała Lucińskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Powiatu Ostrowskiego, Panie Elżbietę Czubę oraz Elżbietę Tanaś – wizytatorów Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu południowej Wielkopolski, prelegentów oraz wszystkich obecnych: dyrektorów, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz rodziców.

     Doskonałym wprowadzeniem do tematu mutyzmu wybiórczego było wystąpienie Pani Magdaleny Bochniak, psychologa i logopedy, pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, która przybliżyła tematykę lęków dziecięcych w kontekście rozwoju dzieci. Olbrzymie wrażenie na uczestnikach konferencji wywarła Pani Elżbieta Szczepaniak – członek Zarządu Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, ale przede wszystkim mama dwójki dzieci, u których zdiagnozowano mutyzm wybiórczy. W niezwykle szczerej opowieści przedstawiła historię trudności swoich dzieci oraz własną drogę poszukiwania dla nich pomocy i wsparcia, a także efekty, jakie udało się osiągnąć. Głównym prelegentem konferencji była Pani Maria Bystrzanowska – logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, autorka książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”, pracownik m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej. Wystąpienie, tak jak się tego spodziewaliśmy, było znaczną dawką wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej na temat istoty zaburzenia lękowego, jakim jest mutyzm wybiórczy, procesu diagnozy i doskonałym wstępem do prowadzenia terapii. Na koniec Pani Marta Rowińska – Pietrakowska oraz Pani Danuta Nowak z ostrowskiej Poradni przedstawiły idee sieci współpracy i samokształcenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz zaprosiły na pierwsze spotkanie w dniu 15 listopada 2017 r.

     Konferencja „Małe kroki – wielki cel. Mutyzm wybiórczy” nie odbyłaby się gdyby nie życzliwość i zaangażowanie wielu osób oraz wsparcie finansowe kilku sponsorów. Nasze serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do Pana Sebastiana Górskiego - Dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury, Pracowników Forum Synagoga, do Pana Dariusza Kaczmarka – Dyrektora, Nauczycieli oraz Uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Pani Anny Grzesiak i Pracowników Telewizji Kablowej PROART. Dziękujemy również za przygotowane materiały dla uczestników konferencji członkom ,,Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego” oraz Pani Marii Bystrzanowskiej.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja była małym krokiem w realizacji wielkiego celu, jakim jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju oraz stawaniu się szczęśliwymi, empatycznymi i kompetentnymi osobami.