W związku z dużą liczbą dzieci/uczniów zgłoszonych na badania psychologiczno – pedagogiczne dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej informuje, że od 1 kwietnia 2020r. zostają zawieszone wyjazdy pracowników pedagogicznych do przedszkoli i szkół.

W sprawach pilnych, interwencyjnych prosimy o kontakt z Dyrektorem Poradni w celu uzgodnienia form wsparcia i współpracy z naszą placówką.

 

Violetta Miszkin

Dyrektor PPP