OFERTA  BEZPŁATNEJ  POMOCY  DLA UCZNIÓW,  RODZICÓW, NAUCZYCIELI SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH  W  ROKU  SZKOLNYM 2020 / 2021 

Realizacja  poniższych form pomocy (zwłaszcza grupowych) będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i związanej z nią konieczności przestrzegania środków ostrożności i nakładanych obostrzeń. 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół:

 • „Wejście na rynek pracy” (B. Baraniak– 3 godz.) 

Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni

 • konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)
 • terapia rodzin (I. Ambroży)
 • porady dla rodziców dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci 

Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i szkół

 • - sieci wsparcia i współpracy
 • - konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb
 • - konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)
 • - szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.
 • uczniów z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska / J. Kozłowska) 
 • intepretowania opinii i orzeczeń (pracownicy pedagogiczni)
 • młodzieży z autyzmem i z zespołem Aspergera – włączenie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się (V. Miszkin, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)