Zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 • indywidualna terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • grupowa terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia sensomotoryczna
 • terapii SI (integracji sensorycznej)
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia ręki
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia matematyczna dla dzieci z klas I-IV z nadmiernymi trudnościami w liczeniu
 • terapia pedagogiczna stymulująca rozwój przed podjęciem nauki w szkole (dla dzieci 6-letnich oraz odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego)
 • zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne
 • indywidualna / grupowa terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – trening umiejętności społecznych