W bieżącym roku szkolnym będą realizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne
dla dzieci i młodzieży. Spotkania poprowadzi psycholog raz w tygodniu, w poniedziałek
w godzinach od 17 do 19. Dla każdej grupy przewidziano 8 zajęć i 2 spotkania dla rodziców.
Zapraszamy chętnych do udziału. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt
telefoniczny z osobą prowadząca pod nr 505 92 66 55.

Zapraszamy na zajęcia kształtujące kompetencje

społeczno – emocjonalne dla dzieci z klas I – VI.

Chętnych prosimy o zgłaszanie wniosków w sekretariacie Poradni.

      

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim

oraz

Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” w Ostrowie Wielkopolskim

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukowo-szkoleniową

,,Małe kroki - wielki cel. Mutyzm wybiórczy”

która odbędzie się 17 października 2017 r. w godzinach 9.00-13.00

w Forum Synagoga,

przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim.

Poprzez konferencję chcemy zwrócić uwagę na ważny i niestety mało znany temat mutyzmu wybiórczego.

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym. Dziecko, czy też osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym zwykle swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w innych sytuacjach społecznych. Zwykle zaburzenie zaczyna się między drugim a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele przedszkoli, szkół, lekarze baczniej przyglądali się dzieciom nieśmiałym i małomównym.

Wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak rozpoznać mutyzm, jak postępować z dzieckiem z tym zaburzeniem, gdzie szukać pomocy, jak wygląda diagnostyka i proces terapii.

Adresatami konferencji są przede wszystkim nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych. Nasze serdeczne zaproszenie kierujemy również do rodziców.

W programie konferencji wystąpienia:

  • mgr Magdaleny Bochniak, mgr Danuty Nowak, mgr Marty Rowińskiej – Pietrakowskiej – pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Ostrowie Wielkopolskim
  • Elżbiety Szczepaniak - rodzica dzieci z mutyzmem wybiórczym, przedstawiciela Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
  • Marii Bystrzanowskiej - logopedy, autorki książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”

 

Chęć udziału w konferencji należy zgłosić na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 10.10.2017 r.

Liczba miejsc ograniczona!

 

W treści maila należy podać:

imię i nazwisko,

dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)

w przypadku nauczycieli należy podać nazwę przedszkola lub szkoły.

Można również przesłać pytania do Naszych prelegentów, na które będziemy odpowiadać w dyskusji.

 

Koszt udziału w konferencji: 30 zł za osobę, co wiąże się z częściowym pokryciem kosztów organizacyjnych.

Kwotę 30 zł należy przekazać po otrzymaniu maila zwrotnego z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji

na konto Stowarzyszenia

59 8430 0009 2002 0022 8778 0003

do dnia 12.10.2017 r.

 Tytułem: Imię i nazwisko – opłata za udział w konferencji nt. mutyzmu

Istnieje możliwość wystawienia faktury po uprzednim zgłoszeniu danych na wyżej podany adres mailowy.

     Październik jest miesiącem poświęconym świadomości nt. mutyzmu wybiórczego. Właśnie w tym miesiącu w dniu 17 października 2017 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” zorganizowały konferencje naukowo-szkoleniową „Małe kroki – wielki cel. Mutyzm wybiórczy”. Konferencja stała się jednym z kroków w budowie kompleksowego systemu pomocy dzieciom z mutyzmem na terenie powiatu ostrowskiego, zwłaszcza, że zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęło ponad 120 osób.

     Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Violetta Miszkin – Dyrektor Poradni oraz Pani Iwona Ambroży – Prezes Stowarzyszenia, witając obecnych gości: Panią Jolantę Maćkowiak – Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Pana Rafała Lucińskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Powiatu Ostrowskiego, Panie Elżbietę Czubę oraz Elżbietę Tanaś – wizytatorów Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu południowej Wielkopolski, prelegentów oraz wszystkich obecnych: dyrektorów, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz rodziców.

     Doskonałym wprowadzeniem do tematu mutyzmu wybiórczego było wystąpienie Pani Magdaleny Bochniak, psychologa i logopedy, pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, która przybliżyła tematykę lęków dziecięcych w kontekście rozwoju dzieci. Olbrzymie wrażenie na uczestnikach konferencji wywarła Pani Elżbieta Szczepaniak – członek Zarządu Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, ale przede wszystkim mama dwójki dzieci, u których zdiagnozowano mutyzm wybiórczy. W niezwykle szczerej opowieści przedstawiła historię trudności swoich dzieci oraz własną drogę poszukiwania dla nich pomocy i wsparcia, a także efekty, jakie udało się osiągnąć. Głównym prelegentem konferencji była Pani Maria Bystrzanowska – logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, autorka książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”, pracownik m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej. Wystąpienie, tak jak się tego spodziewaliśmy, było znaczną dawką wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej na temat istoty zaburzenia lękowego, jakim jest mutyzm wybiórczy, procesu diagnozy i doskonałym wstępem do prowadzenia terapii. Na koniec Pani Marta Rowińska – Pietrakowska oraz Pani Danuta Nowak z ostrowskiej Poradni przedstawiły idee sieci współpracy i samokształcenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz zaprosiły na pierwsze spotkanie w dniu 15 listopada 2017 r.

     Konferencja „Małe kroki – wielki cel. Mutyzm wybiórczy” nie odbyłaby się gdyby nie życzliwość i zaangażowanie wielu osób oraz wsparcie finansowe kilku sponsorów. Nasze serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do Pana Sebastiana Górskiego - Dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury, Pracowników Forum Synagoga, do Pana Dariusza Kaczmarka – Dyrektora, Nauczycieli oraz Uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Pani Anny Grzesiak i Pracowników Telewizji Kablowej PROART. Dziękujemy również za przygotowane materiały dla uczestników konferencji członkom ,,Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego” oraz Pani Marii Bystrzanowskiej.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja była małym krokiem w realizacji wielkiego celu, jakim jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju oraz stawaniu się szczęśliwymi, empatycznymi i kompetentnymi osobami.

Pragniemy Państwa poinformować, że w tym roku szkolnym Poradnia poszerza swoją ofertę.

Nowością jest DIAGNOZA I TERAPIA  SENSOMOTORYCZNA  przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Jest stosowana w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji.

Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego poprzez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych.

Na diagnozę i terapię można zgłaszać dzieci:

  • z trudnościami w nauce
  • z niewłaściwą koordynacją ciała oraz precyzją ruchów
  • z niewłaściwą postawą ciała
  • niezgrabnością ruchową
  • problemami grafomotorycznymi.

Terapia poprzedzona jest diagnozą sensomotoryczną, na którą należy dziecko zgłosić, składając stosowny wniosek w sekretariacie poradni.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w cyklu 17 spotkań po 45 minut.

Terapię prowadzi mgr Beata Mrula – certyfikowany terapeuta