Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim

oraz

Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” w Ostrowie Wielkopolskim

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukowo-szkoleniową

,,Małe kroki - wielki cel. Mutyzm wybiórczy”

która odbędzie się 17 października 2017 r. w godzinach 9.00-13.00

w Forum Synagoga,

przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim.

Poprzez konferencję chcemy zwrócić uwagę na ważny i niestety mało znany temat mutyzmu wybiórczego.

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym. Dziecko, czy też osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym zwykle swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w innych sytuacjach społecznych. Zwykle zaburzenie zaczyna się między drugim a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele przedszkoli, szkół, lekarze baczniej przyglądali się dzieciom nieśmiałym i małomównym.

Wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak rozpoznać mutyzm, jak postępować z dzieckiem z tym zaburzeniem, gdzie szukać pomocy, jak wygląda diagnostyka i proces terapii.

Adresatami konferencji są przede wszystkim nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych. Nasze serdeczne zaproszenie kierujemy również do rodziców.

W programie konferencji wystąpienia:

  • mgr Magdaleny Bochniak, mgr Danuty Nowak, mgr Marty Rowińskiej – Pietrakowskiej – pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Ostrowie Wielkopolskim
  • Elżbiety Szczepaniak - rodzica dzieci z mutyzmem wybiórczym, przedstawiciela Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
  • Marii Bystrzanowskiej - logopedy, autorki książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”

 

Chęć udziału w konferencji należy zgłosić na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 10.10.2017 r.

Liczba miejsc ograniczona!

 

W treści maila należy podać:

imię i nazwisko,

dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)

w przypadku nauczycieli należy podać nazwę przedszkola lub szkoły.

Można również przesłać pytania do Naszych prelegentów, na które będziemy odpowiadać w dyskusji.

 

Koszt udziału w konferencji: 30 zł za osobę, co wiąże się z częściowym pokryciem kosztów organizacyjnych.

Kwotę 30 zł należy przekazać po otrzymaniu maila zwrotnego z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji

na konto Stowarzyszenia

59 8430 0009 2002 0022 8778 0003

do dnia 12.10.2017 r.

 Tytułem: Imię i nazwisko – opłata za udział w konferencji nt. mutyzmu

Istnieje możliwość wystawienia faktury po uprzednim zgłoszeniu danych na wyżej podany adres mailowy.

Pragniemy Państwa poinformować, że w tym roku szkolnym Poradnia poszerza swoją ofertę.

Nowością jest DIAGNOZA I TERAPIA  SENSOMOTORYCZNA  przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Jest stosowana w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji.

Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego poprzez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych.

Na diagnozę i terapię można zgłaszać dzieci:

  • z trudnościami w nauce
  • z niewłaściwą koordynacją ciała oraz precyzją ruchów
  • z niewłaściwą postawą ciała
  • niezgrabnością ruchową
  • problemami grafomotorycznymi.

Terapia poprzedzona jest diagnozą sensomotoryczną, na którą należy dziecko zgłosić, składając stosowny wniosek w sekretariacie poradni.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w cyklu 17 spotkań po 45 minut.

Terapię prowadzi mgr Beata Mrula – certyfikowany terapeuta

 

BADANIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1 KROK – ZGŁOSZENIE 

Kto zgłasza? RODZIC, OPIEKUN PRAWNY LUB PEŁNOLETNI UCZEŃ

 

Jak zgłasza?  WYPEŁNIAJĄC PISEMNY WNIOSEK,  dostępny w SEKRETARIACIE, PRZEDSZKOLU, SZKOLE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ. Zgłoszenie na konsultację logopedyczną również wymaga pisemnego wniosku.

 

Co należy dołączyć do wniosku?  ARKUSZ OBSERWACYJNY WYPEŁNIONY PRZEZ PRZEDSZKOLE LUB SZKOŁĘ, DOKUMENTACJE MEDYCZNĄ DZIECKA LUB UCZNIA (w przypadku dzieci chorych), WCZEŚNIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ BADAŃ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH  (w przypadku badań  w innej poradni).

2 KROK – USTALENIE TERMINU 

Termin badania ustalany jest indywidualnie z rodzicem lub pełnoletnim uczniem, najczęściej w czasie rozmowy telefonicznej, wykonywanej przez pracownika Poradni. W czasie rozmowy warto ustalić, czy badanie ma odbyć się jednorazowo (pełne badanie psychologicznopedagogiczne – czas ok. 6 h) czy w dwóch terminach (2 spotkania w różnych dniach, każde po ok. 3 h).

3 KROK – BADANIE (czas ok. 6 h lub 2 x 3 h)

Na badanie niezależnie od wieku uczeń zgłasza się z rodzicem i dokumentacją medyczną (jeśli dziecko choruje).

 

WAŻNE, aby DZIECKO było zdrowe i wypoczęte!

Miało ze sobą okulary, aparat słuchowy – jeśli z nich korzysta.

Przyniosło ze sobą zeszyty, ćwiczenia, sprawdziany, dowody pracy.

Było przygotowane na dłuższą pracę (miało picie i jedzenie).

4 KROK – ZAKOŃCZENIE PROCEDURY BADAŃ

Badania kończą się udzieleniem informacji o wynikach badań oraz poradą, a także wydaniem na pisemny wniosek informacji, opinii lub orzeczenia (w zależności od decyzji rodzica i wyników badań).