Korzystanie ze strony internetowej Poradni jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Serwis używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia oznacza zgodę na to.

               

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, reprezentowana przez Dyrektora, zwana dalej administratorem z siedzibą przy
  ul. Królowej Jadwigi 1,
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  tel. /fax 62 736 51 39
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora:
  Królowej Jadwigi 1,
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  tel. /fax 62 736 51 39
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
   W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa lub zawarcie umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,                     w granicach określonych prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa określającymi zasady przechowywania dokumentacji, m.in.: rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, innych przepisach prawa lub regulaminach administratora.
 11. Poradnia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

 

Zapraszamy na zajęcia kształtujące kompetencje

społeczno – emocjonalne dla dzieci z klas I – VI.

Chętnych prosimy o zgłaszanie wniosków w sekretariacie Poradni.

W bieżącym roku szkolnym będą realizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne
dla dzieci i młodzieży. Spotkania poprowadzi psycholog raz w tygodniu, w poniedziałek
w godzinach od 17 do 19. Dla każdej grupy przewidziano 8 zajęć i 2 spotkania dla rodziców.
Zapraszamy chętnych do udziału. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt
telefoniczny z osobą prowadząca pod nr 505 92 66 55.

     Październik jest miesiącem poświęconym świadomości nt. mutyzmu wybiórczego. Właśnie w tym miesiącu w dniu 17 października 2017 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Razem Damy Radę” zorganizowały konferencje naukowo-szkoleniową „Małe kroki – wielki cel. Mutyzm wybiórczy”. Konferencja stała się jednym z kroków w budowie kompleksowego systemu pomocy dzieciom z mutyzmem na terenie powiatu ostrowskiego, zwłaszcza, że zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęło ponad 120 osób.

     Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Violetta Miszkin – Dyrektor Poradni oraz Pani Iwona Ambroży – Prezes Stowarzyszenia, witając obecnych gości: Panią Jolantę Maćkowiak – Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Pana Rafała Lucińskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Powiatu Ostrowskiego, Panie Elżbietę Czubę oraz Elżbietę Tanaś – wizytatorów Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu południowej Wielkopolski, prelegentów oraz wszystkich obecnych: dyrektorów, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz rodziców.

     Doskonałym wprowadzeniem do tematu mutyzmu wybiórczego było wystąpienie Pani Magdaleny Bochniak, psychologa i logopedy, pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, która przybliżyła tematykę lęków dziecięcych w kontekście rozwoju dzieci. Olbrzymie wrażenie na uczestnikach konferencji wywarła Pani Elżbieta Szczepaniak – członek Zarządu Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, ale przede wszystkim mama dwójki dzieci, u których zdiagnozowano mutyzm wybiórczy. W niezwykle szczerej opowieści przedstawiła historię trudności swoich dzieci oraz własną drogę poszukiwania dla nich pomocy i wsparcia, a także efekty, jakie udało się osiągnąć. Głównym prelegentem konferencji była Pani Maria Bystrzanowska – logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, autorka książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”, pracownik m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej. Wystąpienie, tak jak się tego spodziewaliśmy, było znaczną dawką wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej na temat istoty zaburzenia lękowego, jakim jest mutyzm wybiórczy, procesu diagnozy i doskonałym wstępem do prowadzenia terapii. Na koniec Pani Marta Rowińska – Pietrakowska oraz Pani Danuta Nowak z ostrowskiej Poradni przedstawiły idee sieci współpracy i samokształcenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz zaprosiły na pierwsze spotkanie w dniu 15 listopada 2017 r.

     Konferencja „Małe kroki – wielki cel. Mutyzm wybiórczy” nie odbyłaby się gdyby nie życzliwość i zaangażowanie wielu osób oraz wsparcie finansowe kilku sponsorów. Nasze serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do Pana Sebastiana Górskiego - Dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury, Pracowników Forum Synagoga, do Pana Dariusza Kaczmarka – Dyrektora, Nauczycieli oraz Uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Pani Anny Grzesiak i Pracowników Telewizji Kablowej PROART. Dziękujemy również za przygotowane materiały dla uczestników konferencji członkom ,,Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego” oraz Pani Marii Bystrzanowskiej.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja była małym krokiem w realizacji wielkiego celu, jakim jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju oraz stawaniu się szczęśliwymi, empatycznymi i kompetentnymi osobami.