W związku z dużą liczbą dzieci/uczniów zgłoszonych na badania psychologiczno – pedagogiczne dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej informuje, że od 1 kwietnia 2020r. zostają zawieszone wyjazdy pracowników pedagogicznych do przedszkoli i szkół.

W sprawach pilnych, interwencyjnych prosimy o kontakt z Dyrektorem Poradni w celu uzgodnienia form wsparcia i współpracy z naszą placówką.

 

Violetta Miszkin

Dyrektor PPP

Oferta w przygotowaniu

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuowane

warsztaty dla rodziców pt.

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Warsztaty podzielone są na siedem sesji i odbywają się raz w tygodniu.

Każda sesja trwa 3 godziny. 

Celem warsztatów jest poznanie metod, które mają pomóc stworzyć lepszą relację pomiędzy rodzicami a dziećmi. W trakcie warsztatów rodzice zostają  wyposażeni w narzędzia oraz pomysły do pełnej wyzwań pracy, jaką jest wychowanie dziecka.

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się na warsztaty w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie poradni.

Druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie http://bip.poradnia-ostrow.pl

 

Najbliższe terminy warsztatów:

22.10.2018r. - 03.12.2018r.

30.10.2018r. - 11.12.2018r.

 

Kolejne edycje będą planowane w zależności od potrzeb.

Szanowni Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół
z terenu Powiatu Ostrowskiego

Cieszymy się, że Oferta Poradni z roku na rok budzi Państwa rosnące zainteresowanie. Jednocześnie zmagamy się z narastającymi trudnościami, żeby w pełni odpowiadać na Państwa zapotrzebowanie. Na podstawie Rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, z późniejszymi zmianami,  do zadań poradni należy przede wszystkim diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aktualnie czas oczekiwania na badanie w naszej Poradni istotnie się wydłużył (nawet do pół roku). Prowadzimy różnorodne terapie (w r. szk. 2017/2018 objęliśmy terapią ponad 550 dzieci/uczniów). Przypominamy, że wspieramy Państwa podczas m.in. cyklicznych spotkań sieci wsparcia i współpracy, cotygodniowych dyżurów na terenie Poradni naszych pracowników pedagogicznych – poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00.

Prosimy Państwa o dokładne przeanalizowanie potrzeb Państwa placówek i naszej oferty. Rekomendujemy zgłaszanie jednej formy wsparcia dla danego przedszkola i szkoły w półroczu, z zachowaniem co najmniej miesięcznego wyprzedzenia. Jednocześnie informujemy, że zapotrzebowania będą realizowane systematycznie. Nie możemy jednak zagwarantować realizacji danych warsztatów, prelekcji dla nauczycieli czy rodziców oraz konsultacji w zgłaszanym przez Państwa półroczu.

Zachęcamy do korzystania z cotygodniowych dyżurów oraz spotkań sieci wsparcia i współpracy. Ponadto przypominamy, że wsparcia merytorycznego udzielają Państwu również placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Z poważaniem,

Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

Szanowni Dyrektorzy przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi z terenu Powiatu Ostrowskiego 

        Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuowane przesiewowe badania mowy, słuchu oraz funkcji słuchowych dzieci 6/7-letnich, które w roku szkolnym 2019/2020 będą objęte obowiązkiem szkolnym. Badania są bezpłatne i będą przeprowadzane na terenie przedszkola/szkoły. Placówka udostępnia na czas badań dwa pomieszczenia, w tym jedno pomieszczenie maksymalnie odizolowane od hałasu.

        Badania organizują i przeprowadzają pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

Beata Mrula i Katarzyna Wardeńska. Na przeprowadzenie badań rodzice dziecka muszą wyrazić  pisemną zgodę (do pobrania w Bip) oraz zapoznać się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim (dostępna w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

        Zainteresowane przedszkola/szkoły mogą składać zapotrzebowanie na zgłoszeniu (do pobrania w BIP). Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Poradni lub drogą elektroniczną. Termin badań będzie ustalany telefonicznie.